This project is enabled by financial support from ‘the EU-program Erasmus+: Aktiv Ungdom‘ and ‘Cultiva‘.

Erasmus
Aktiv Ungdom
Cultiva Express

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Dette materiellet inneholder støttemottakers meninger og synspunkter. Verken det Nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom eller Den europeiske kommisjonen kan holdes ansvarlig for innholdet.